Tiukkapipoisuuden vastustaja

Värien käyttö markkinoinnissa

Värien käyttö markkinoinnissa

Ihminen näkee maailman väreissä, toisin kuin monet muut nisäkkäät. Väri on valoa. Jokaista värisävyä vastaa oma valon aallonpituus, joista pisin on punaisella ja lyhin violetilla. Ihminen aistii värin, kun valo heijastuu jostakin värillisestä kohteesta silmän verkkokalvolle. Väreillä on huomattavasti merkitystä eri tunnetilojen syntymisessä. Toisilla värit vaikuttavat voimakkaammin, toisilla heikommin. Itselläni värit ovat aina aiheuttaneet voimakkaita tunnereaktioita. […]

Yritysilme

Yritysilme

Yritysilme tarkoittaa yrityksen koko graafista ulkoasua. Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestäsi, ja sillä on todella suuri merkitys imagon kannalta. Hyvin suunniteltu yritysilme se kertoo heti ulkopuoliselle yrityksesi toimialan ja kohdeasiakasryhmän, se näyttää tyylikkäältä ja ajattomalta ja sen pohjalta on helppo suunnitella kaikki yrityksesi markkinointiateriaalit.