Tiukkapipoisuuden vastustaja

Yritysilme

Yritysilme

Yritysilme

Yritysilme tarkoittaa yrityksen koko graafista ulkoasua. Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestäsi, ja sillä on todella suuri merkitys imagon kannalta. Hyvin suunniteltu yritysilme kertoo heti ulkopuoliselle yrityksesi toimialan ja kohdeasiakasryhmän, se on tyylikäs ja ajaton, ja sen pohjalta on helppo suunnitella kaikki yrityksesi markkinointimateriaalit.

Tärkeimpänä yritysilmeeseen sisältyy: 

Yritysilme on tärkeä apuväline yrityksen tunnetuksi tekemisessä. Asiakas näkee jo pikaisella vilkaisulla, että kyseessä on sinun yrityksesi, tulipa mainos vastaan sitten lehdessä, kadulla tai somessa. Mainonnan teho heikkenee merkittävästi, jos yksi mainos on tehty tällä ja toinen tuolla tyylillä.

Yritysilmettä ei kannatta yrittää äheltää itse kasaan, vaan antaa graafikon suunniteltavaksi pian yrityksen perustamisen jälkeen. Sitä voi myös aika ajoin uudistaa ja kehittää, mikäli yrityksesi on ollut jo useita vuosia tai vuosikymmeniä toiminnassa tai yrityksesi ulkoasu vaikuttaa muuten aikansa eläneeltä. Yritysilmeen jatkuva muokkaaminen kuitenkaan ei ole hyväksi.

Yritysilmeen suunnitteluun kuluva työaika voi vaihdella paljonkin. Tähän vaikuttavat monet asiat, kuten yrityksen toimiala ja laajuus. Pienen paikkakunnan kahvilan yritysilme syntyy huomattavasti vähemmällä työmäärällä, kuin monikansallisen konsernin. Myös esimerkiksi yrityksen tuotteiden tai palveluiden laajuus voi yllättäen vaikuttaa suunnittelutyön määrään, vaikka liiketoiminta olisi muuten pienimuotoista.

Ennen kuin annat toimeksiannon graafikolle, käy läpi mielessäsi yrityksesi toimintaa. Mieti ainakin nämä asiat kuntoon:

Kun nämä asiat onmietittynä, yritysilmeen suunnittelulle ja sen tyylille on jo hyvä pohja. Tämän jälkeen ota yhteys graafiseen suunnittelijaan, jonka jälkeen voitte aloittaa suunnittelun yhteistyössä. Yritysilmeen – ja jatkossa  muiden markkinointimateriaalien – suunnittelu vaatii panostusta myös asiakkaalta, joten on tärkeää, että graafikko ja asiakas tulevat hyvin juttuun keskenään. Sinulle sopiva graafikko kuuntelee toiveitasi ja ymmärtää, mistä liiketoiminnassasi on kysymys.

Ulkoasuun liittyvissä asioissa kannattaa aina kuunnella ammattilaista.  Fontti, johon olet itse ihastunut, saattaa olla vaikealukuinen tai oma lempivärisi tai kuviosi viestiä jotain, mitä ei ole tarkoitus. Hyvän yritysilmeen tarkoitus ei ole vain näyttää hyvältä, vaan sen pitää olla helposti käytettävä. Saman ilmeen pitää taipua niin nettisivuille, someen, lehtimainoksiin, rollupeihin kuin käyntikortteihinkin.

Yritysilmeen suunnittelun yhteydessä tehdään graafinen ohjeisto. Siitä käy ilmi yritysilmeessäsi käytettävät fontit, värit ja muut elementit, sekä logon käyttöohjeet. Graafinen ohjeisto on tärkeä apuväline sille, joka jatkossa suunnittelee sinulle markkinointimateriaaleja. 

Graafinen ohjeisto on tärkeä apuväline mainonnan suunnittelussa. Siitä käy ilmi yrityksesi logon käyttöohjeet, yrityksen värit, fontit ja muut elementit.